ThaiEnglish
HomeAbout UsProductsTechnical InfoNew ProductsNews & EventsContact Us
Buffing CompoundsBias Ventilated / Airway BuffsConventional BuffsJewelers & Dental BuffsGlue / Abrasive Grain / Non WovenDistributor

Bias Ventilated / Airway Buffs
ล้อขัดชนิด AIRWAY ของเราผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงได้แก่ ผ้าฝ้าย 100% , ผ้าฝ้ายผสม
โพลีเอสเตอร์, ผ้าปอและวัสดุใยสังเคราะห์ การตัดผ้าหรือปอที่มุม 45 องศา เรียกว่า Bias cut และ
การขึ้นรูปเป็นจีบป้องกันการหลุดรุ่ยได้ดีกว่า, มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า, ระบายความร้อนได้ดี
กว่า, ป้องกันการจับตัวกันเป็นก้อนของผ้าได้ดีกว่า, จับยาขัดได้ดีกว่า และให้ผิวงานที่สม่ำเสมอกว่า
ล้อขัดชนิดทั่วไป ความหนาแน่นของจีบเรียกเป็น Class # 2, Class # 4 และ Class # 6 การเคลือบ
น้ำยามีทั้งแบบ Mill treatment และ Dip treatment รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วัสดุ, ความหนา
แน่น และน้ำยา ดูที่ Technical Info

ล้อผ้าดิบ AIRWAY
ใช้สำหรับงาน ขัดเงา บนโลหะ และอโลหะทุกชนิด ที่ต้องการความยืดหยุ่น
ล้อผ้า AIRWAY เคลือบน้ำยา ( Mill treatment )
ใช้สำหรับการ ขัดลบรอย / ขัดเงา และขัดเงา บนโลหะทุกชนิด ให้คุณสมบัติของการจับติดของ
ยาขัดได้ดีกว่า, อายุการใช้งานนานกว่า และอยู่ตัวกว่าล้อผ้าดิบชนิด AIRWAY
ล้อผ้า AIRWAY เคลือบน้ำยา ( Dip treatment )
ใช้สำหรับการ ขัดลบรอย และขัดลบรอย / ขัดเงา บนโลหะทุกชนิดให้คุณสมบัติของการจับติดของยาขัดได้ดีกว่า, อายุการใช้งานนานกว่า และอยู่ตัวกว่าล้อผ้า AIRWAY เคลือบน้ำยา ( Mill treatment )
ล้อผ้า AIRWAY เย็บถี่
ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงาน ขัดลบรอย และขัดลบรอย / ขัดเงา ในพื้นที่ที่เป็นซอกของโลหะทุกชนิด
ล้อผ้ารองสายพานทราย (ไม่เย็บ)
ใช้สำหรับเป็นล้อรองสายพานผ้าทราย ให้ความยืดหยุ่นบนชิ้นงานที่มีรูปทรงโค้งเว้าเช่นเครื่องสุขภํณฑ์ได้เป็นอย่างดี
ล้อผ้ารองสายพานทราย (เย็บ)
ใช้สำหรับเป็นล้อรองสายพานผ้าทราย เย็บเพื่อ ความแน่นและป้องกันการยุบตัวได้เป็นอย่างดี
ล้อผ้าพับจีบ AIRWAY
สำหรับโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะซับซ้อนที่เข้าถึงได้ยาก
- พับจีบแบบแอคคอเดียน ( จีบพับแคบ ): ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าในการ ขัดลบรอย / ขัดเงา และ ขัดเงา
- พับจีบแบบดับเบิ้ลฟลุ๊ท ( จีบพับกว้าง ): ให้ความยืดหยุ่นน้อยกว่าในการ ขัดลบรอย / ขัดเงา และ ขัดเงา
ล้อขัด ฟิงเกอร์
สำหรับโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะเป็นรอยลึก และซับซ้อน
- ล้อผ้าผสมปอ ฟิงเกอร์: ให้ความแข็งแกร่งมากกว่าในการ ขัดลบรอย
- ล้อผ้าล้วน ฟิงเกอร์: ให้ความยืดหยุ่นมากกว่าในการ ขัดลบรอย / ขัดเงา
ล้อผ้า AIRWAY ขนาดจิ๋ว
เหมาะสำหรับงาน ขัดลบรอย / ขัดเงา และ ขัดเงา บนโลหะทุกชนิดที่มีขนาดเล็กทั้งด้านใน และด้านนอก ประเภทเครื่องครัว เช่น ช้อน และมีด เป็นต้น
ล้อใยสังเคราะห์ AIRWAY
เหมาะสำหรับงานขัดซาตินให้เป็นขนแมวโดยไม่ต้องใช้ยาขัดบนโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะซับซ้อน
ระบายความร้อนได้ดี
ล้อปอล้วนชนิด BIAS เย็บถี่
เหมาะสำหรับงานที่การความคมสูงสุดในการ ขัดลบรอย บนโลหะทุกชนิด แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็ง และอายุการใช้งาน
ล้อปอผสมผ้าคู่ชนิด BIAS หน้าเปิด
ให้ความยืดหยุ่น ในการ ขัดลบรอย และ ขัดลบรอย / ขัดเงา บนโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะซับซ้อน แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็ง และอายุการใช้งาน
ล้อปอผสมผ้าคู่พับจับจีบ
ให้ความแข็งแกร่ง ในการขัดลบรอย และขัดลบรอย / ขัดเงา บนโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะซับซ้อน แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็ง และอายุการใช้งาน
ล้อปอผสมผ้าคู่จีบเวฟ
โครงสร้างลอนที่เท่ากันให้ประสิทธิภาพในงานขัดลบรอย และ ขัดลบรอย/ขัดเงา ได้มากกว่าล้อปอชนิดหน้าเปิดบนโลหะทุกชนิดที่มีลักษณะเรียบหรือภาชนะที่กลวง แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็ง และอายุการใช้งาน
ล้อปอเชือก
เชือกปอแต่ละเส้นที่แยกกันให้ความยืดหยุ่นสูงในการ ขัดลบรอย / ขัดเงา บนโลหะทุกชนิดที่มีรูปทรงที่ซับซ้อน แนะนำให้ชุบน้ำยาเพิ่มความแข็ง และอายุการใช้งาน